Project Controller a.i.

Vacature Interim Opdracht

De opdracht

De opdracht bestaat uit uiteenlopende (beleidsmatige) taken op financieel-administratief en bedrijfseconomisch gebied en uit het mede vormgeven aan de administratieve organisatie (zoals het maken van analyses van de bedrijfsprocessen, het zorgdragen voor verbeterprojecten, het begeleiden van de jaarlijkse financiële planning).
De opdracht bevat zeer gevarieerde onderwerpen waaronder de projectcontrole van vastgoedprojecten.

Er dient regelmatig en snel geschakeld te worden tussen de verschillende taken, door binnenkomende vragen en onderhanden onderzoeksprojecten.
Accuratesse is veelvuldig vereist (met name bij het analyseren en geven van adviezen).

Kennis

De voor de opdracht vereiste kennis moet naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan HBO, aangevuld met een uitvoerige oriëntatie op de interne bedrijfsprocessen en grondige specifiek op de functie gerichte kennis over te gebruiken (meet)systemen en bedrijfseconomie, accountancy, fiscale wetgeving, projectmatig werken, kwaliteitszorg.

Zelfstandigheid

De interim manager is bij het indelen van de eigen tijd gebonden aan deadlines (voor tijdige advisering) en zich aandienende zaken. Hij/zij is verder vrij om de eigen tijd in te delen en prioriteiten te stellen.
Voor de aanpak en vormgeving van het werk is hij/zij gebonden aan het beleidsplan. Hij/zij is daarbinnen vrij om de eigen aanpak te bepalen.
De kandidaat doet voorstellen ter verbetering van de informatisering en de bedrijfsprocessen.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn een hoge mate van initiatief, analytisch vermogen en overtuigingskracht vereist. De te maken keuzen betreffen voortgangs- en kwaliteitsbeslissingen en de voorbereiding van tactische beslissingen. De interim manager doet beleidsvoorstellen aan het management. De voorkomende problemen zijn complex en vereisen ruime werkervaring.

Contacten

De contacten met management en collega’s van met name andere afdelingen zijn gericht op informatie-uitwisseling, afstemming en advisering. Ze zijn van belang voor het oplossen van complexe problemen en voor de voortgang van de eigen werkzaamheden en die van anderen. De contacten zijn ook van belang voor de ontwikkeling van, advisering over en toetsing van het administratieve organisatiebeleid. Overtuigingskracht is hierbij vereist.

De interim manager heeft eveneens regelmatig contacten met derden (zoals externe adviseurs, accountant), gericht op een optimaal financieel beheer. Deze contacten dienen vlot en met enige overtuigingskracht te verlopen.

Opleiding en ervaring

Opleiding op HBO-/WO-niveau is vereist.
Ruime ervaring in een vergelijkbare interim opdracht.
Ervaring met projecten (bij voorkeur in vastgoed, mogelijk industriële projecten) is een absolute pré.
Kennis van en ervaring met Ortec-go is gewenst.

Start van de opdracht

medio maart. 4 à 5 dagen per week.
Omgeving Zuid-Limburg.

Status: ingevuld