Parttime Business Controller a.i.

Vacature Interim Opdracht

Voor een periode van minimaal 2 jaar is Traversa op zoek naar een

                 PARTTIME BUSINESS CONTROLLER A.I.

Opleiding
WO-opleiding (financieel/bedrijfskundig/registercontroller)
Aanvullende opleidingen op het gebied van IT-control en tax-control zijn een pré.

Verantwoordelijkheden
· adviseren bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen
· adviseren over aspecten van de interne bedrijfsvoering en de
effectiviteit en efficiency van de organisatie
· gevraagd en ongevraagd het bestuur en de RvC van advies voorzien
· toetsen van de interne beheersing van de organisatie op het gebied van privacy, administratieve organisatie, risicobeheersing, compliance etc.
· beoordeelt de integriteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking, de
betrouwbaarheid van de informatie.
· toetsing en beoordeling van de kwaliteit van de planning- en controlcyclus en
het instrumentarium met daarbij behorende KPI-sturing, rapportages en analyses.
· toetsing en beoordeling van de kwaliteit van de projectcontrolling
· toetsing en beoordeling van de risicomanagementsystemen

Competenties
Analytisch, oordeelvormend, integer, onafhankelijk, organisatiesensitief, overtuigingskracht, adviesvaardigheid, flexibel, communicatief vaardig, prioriteiten stellend, transparant

Resultaatgebieden
Risicomananagement, financieel beheer, administratieve organisatie, IT, planning en control auditing, compliance

Contacten intern
De businesscontroller heeft intern contact met alle afdelingen, het bestuur en de Raad van Commissarissen.
De businesscontroller neemt deel aan bijeenkomsten van de auditcommissie. De contacten zijn gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid en beheersing van de interne organisatie.

Contacten extern
De businesscontroller heeft contacten met de externe accountant en taxprofessionals, externe toezichthouders, collega-corporaties en externe financiële deskundigen gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid en beheersing van de interne organisatie.

Plaats in de organisatie
Direct onder het bestuur.
De businesscontroller is bevoegd direct de RvC te informeren.

Inzet
Gemiddeld 16 uur per week

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

 

Status: Open