HR Functionaris a.i.

Vacature Interim Opdracht

Traversa zoekt voor een stichting voor leren, onderwijs en opvoeding met meer dan 10  scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een aantal voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs een

HR-functionaris a.i.
voor 16 uren per week voor de periode november tot april 2017

Het betreft een opdracht met veel afwisseling, waarbij een groot beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarbij goede ondersteuning van collega’s in een fijne werkomgeving aanwezig is.

Op deze scholen werken circa 850 personeelsleden voor ruim 5.600 leerlingen.
Het betreft een stichting waarin de scholen en het college van bestuur zodanig samenwerken dat er een meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde is vastgelegd in een strategisch programma, dat de basis vormt voor het dagelijks handelen.

De HR functionaris is werkzaam binnen het team HRM en legt verantwoordelijkheid af aan de HR Manager. De HR functionaris is een belangrijke sparringpartner voor de HR Manager en de directeuren van de scholen en heeft een ondersteunende rol in het primaire proces van onderwijs.

Traversa zoekt een enthousiaste, flexibele en ambitieuze HR functionaris die:

 • Adviseert op organisatieniveau m.b.t. de opstelling en uitvoering van het personeels- en personeels- en verzuimbeleid;
 • In- en externe ontwikkelingen bijhoudt;
 • signaleert en rapporteert over kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten m.b.t. de uitvoering van het personeels- en verzuimbeleid;
 • de HR Manager adviseert en informeert bij de bespreking van het voorgenomen beleid met het college van bestuur en het directeurenberaad;
 • participeert in diverse interne overleg en projectgroepen in opdracht van de HR Manager;
 • De directeuren adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van het personeels- en verzuimbeleid;
 • Individuele medewerkers begeleidt in situaties van (dreigend) verzuim/conflict. 

Functie-eisen:

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau (bij voorkeur P&A of PBM)
 • Je beschikt over actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Je beschikt over kennis van de CAO Primair Onderwijs;
 • Je beschikt bij voorkeur over actuele kennis van de geldende wet- en regelgeving en de beleidsvorming door de overheid bij op het gebied van sociale zekerheid;
 • Je beschikt over kennis van vergoedings- en subsidieregelingen op het terrein van sociale zekerheid en vaardigheid in het toepassen ervan of bent bereid dit eigen te maken;
 • Je bent bekend met technieken van en theorieën over coaching en re-integratie;
 • Je bent vaardig in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek op het gebied van verzuim en conflict;
 • Je bent in staat om te gaan met verschillende belangen;

Daarnaast zoekt Traversa een kandidaat die:

 • resultaatgericht is;
 • nauwkeurig, zelfstandig en systematisch kan denken en werken;
 • initiatief neemt;
 • stressbestendig is;
 • vaardig is in het gebruik van Office pakket (Word, Excel en Outlook);
 • bereid is verder te ontwikkelen;
 • flexibel is.

 

Status: ingevuld