Ervaren hands-on medewerker administratie a.i.

Vacature Interim Opdracht

Voor een zorginstelling in Zuid-Limburg in de psychogeriatrische en somatische zorg die zich ten doel stelt om de bewoners zoveel mogelijk een thuis te bieden, een veilige en geborgen plek om te zijn wie ze nu zijn en wie ze waren, is Traversa op zoek naar een

Hands-on Medewerker Administratie a.i. (parttime)

Doel van de functie
Het voeren van de administratie waaronder het verzamelen en verwerken van in- en uitgaande facturen, het verzorgen van het betalingsverkeer, het kasbeheer, het importeren van bankafschriften en het afhandelen van schadeclaims, het verrichten van de inkoop volgens de geldende procedures.
Tot slot betreft het zorgdragen voor een correcte en tijdige jaarafsluiting een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Vakbekwaamheid
• verzamelt, codeert en rubriceert financiële gegevens in de dagboeken, controleert invoer en uitvoer van gegevens en de aansluiting van debiteuren- en crediteurenadministratie op de betreffende grootboekrekeningen.
• beheert de stambestanden van de debiteuren- en crediteurenadministratie en importeert gegevens uit andere systemen t.b.v. facturering en verwerking in de financiële administratie en verzorgt de facturering aan bewoners.
• verzorgt de debiteurenbewaking, signaleert betalingsachterstand en verstuurt betalingsherinneringen, registreert, controleert en verwerkt ontvangen facturen en declaraties conform de geldende procedures en draagt conform de geldende procedures zorg voor het tijdig betaalbaar stellen van facturen en declaraties.
• handelt schadeclaims af.
• importeert betaalbaar gestelde facturen en declaraties in het telebankieren systeem en zet te verrichten betalingen klaar in batches. Zet handmatig betalingen klaar en draagt zorg voor de fiattering en verzending van betalingsbatches.
• is verantwoordelijk voor het kasbeheer en het importeren van bankafschriften, importeert en controleert kastransacties conform de geldende procedures en verzorgt de verwerking van kastransacties in de boekhouding.

Kennis
Kennis op tenminste MBO/HBO niveau bedrijfsadministratie.
Kennis van onder meer Office en Windows.
Naast kennis van werkwijzen en procedures is praktische ervaringskennis in de branche (zorg) nodig voor het uitvoeren van een takenpakket, bestaande uit opeenvolgende handelingen binnen de verschillende werkcycli.
Naast inzicht in de eigen afdeling is inzicht in werkprocessen buiten de eigen afdeling nodig om onderwerpen en zaken binnen de organisatie te kunnen plaatsen.

Heb je interesse in deze tijdelijke opdracht en ben je per direct parttime beschikbaar?
Neem dan omgaand contact op!

Status: ingevuld