De PPA als instrument bij werving & selectie

De PPA is een uniek instrument dat Traversa onder meer gebruikt ter ondersteuning bij werving & selectie trajecten, maar ook bij coaching en trainingsactiviteiten, een tool waarmee Traversa al geruime tijd werkt.
Het gebruik van de PPA, de Persoonlijke Profiel Analyse, kan van grote toegevoegde waarde zijn omdat deze inzicht verschaft in het werkgedrag van uw menselijk kapitaal.

Een systeem voor zelfanalyse in de werksituatie en een assessment instrument voor de werkgever. De PPA is een schriftelijke en heldere rapportage betreffende het werkgedrag en de persoonlijkheid van een sollicitant of werknemer. Het is een krachtig instrument om op een snelle, betrouwbare en objectieve wijze het gedrag van iemand in de werksituatie in te schatten en de kernkwaliteiten van een persoon in kaart te brengen.

Aan de hand van de Persoonlijke Profiel Analyse gaat Traversa aan de slag met de door de klant geformuleerde coachvraag, wervingsvraag, ontwikkelvraag, enz.

Wilt u hier meer over weten over de PPA bij werving & selectie? Neem dan gerust contact op.

Kent u relaties die eveneens geïnteresseerd zijn in de werkwijze van Traversa en de PPA, aarzel dan niet om deze informatie onder hun aandacht te brengen.