Mediation en Coaching

Traversa Mediation

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken deelnemers. Maar vaak zien de deelnemers de oplossing niet, doordat zij in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator staat niet boven de partijen en doet geen ‘uitspraak van bovenaf’. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. Traversa helpt partijen om deze oplossing samen te bereiken. De mediator doet geen uitspraak, maar begeleidt en faciliteert de onderhandelingen tussen de partijen.

De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing, ligt in de regel hoog. Het is immers hun eigen oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Voor vrijwel elk geschil is een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Het voordeel van mediation is dat er veel creatieve oplossingen mogelijk zijn, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Download hier de Factsheet Mediation

Traversa Coaching

Je signaleert: het moet anders!

Het leven anno nu is veeleisend en constant aan veranderingen onderhevig. Een logisch gevolg is dat er zich momenten voordoen waarop je je realiseert dat een koersverandering nodig is.

Traversa heeft hiervoor een geheel eigen coachingstijl ontwikkeld op basis van de theorieën van Human Dynamics, Mediation en oplossingsgericht coachen én een snufje provocatief coachen. Technieken die hun effectiviteit hebben bewezen vormen de leidraad voor jouw ontwikkeling.

Door het voeren van gesprekken, het uitvoeren van opdrachten én de wil om met je vraag aan de slag te gaan, gaan wij, met behulp van eerder genoemde technieken, op zoek naar de beste weg voor jouw succes op basis van jouw talenten en jouw passie.