Diensten

Traversa Interim Management, Werving & Selectie

Traversa bemiddelt enerzijds kandidaten voor zowel interim opdrachten als vaste functies op het gebied van onder meer Finance, Human Resources Management en Algemeen Management.

Traversa Interim voorziet in interim specialisten op HBO en Academisch niveau; specialisten op het gebied van Finance, Human Resources en –Change- Management.a
Interim Professionals met kennis van zaken en aandacht en betrokkenheid..

Traversa Werving & Selectie draagt zorg voor de juiste match tussen kandidaat, functie en organisatie doelstellingen.

Vanuit betrokkenheid, passie én kennis van de markt benadert Traversa haar klanten en kandidaten voor een optimale match.

Om inzicht te verkrijgen in het werkgedrag en de persoonlijkheid van de kandidaten is één van de belangrijkste instrumenten die Traversa bij de werving gebruikt, de Persoonlijke Profiel Analyse; een krachtig instrument om op snelle, betrouwbare én objectieve wijze het gedrag van iemand in de werksituatie in te schatten en de kernkwaliteiten van een persoon in kaart te brengen.

Traversa Mediation & Coaching

Met mediation los je samen met de andere partij jouw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.
Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken deelnemers. Maar vaak zien de deelnemers de oplossing niet, doordat zij in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator staat niet boven de partijen en doet geen ‘uitspraak van bovenaf’. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator doet geen uitspraak, maar begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.
Traversa Mediation helpt partijen om deze oplossing samen te bereiken.

Vanuit mediation kan vervolgens de behoefte ontstaan aan coaching; hoe nu verder?
Traversa heeft hiervoor een geheel eigen coachingstijl ontwikkeld op basis van de theorieën van  Human Dynamics, Mediation en oplossingsgericht coachen, én een snufje provocatief coachen. Technieken die hun effectiviteit hebben bewezen vormen de leidraad voor jouw ontwikkeling.

Traversa coaching is een zelfstandige dienst en kan ook voor coaching trajecten worden ingeschakeld zonder dat hieraan mediation vooraf is gegaan.